V tomto vyhlásení sa uvádza, že neexistuje žiadna záruka konkrétnych výsledkov