Conform acestui disclaimer, nu există nicio garanție pentru anumite rezultate, iar rezultatele fiecărei persoane pot varia! Informațiile existente pe acest site nu pot fi interpretate drept promisiune sau garanție. Aural+ SRL nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau pagubă directă, indirectă, punitivă, incidentală, specială, ce rezultă din sau în conexiune cu utilizarea sau utilizarea incorectă a produselor sale.