Šis atsakomybės teigimas nurodo, kad nėra garantijų dėl konkrečių rezultatų –