Jelen jogi nyilatkozat kimondja, hogy a weboldalon bemutatott eredmények elérésére nincsen garancia és az eredmények egyénenként eltérőek lehetnek! A honlapon található információk nem értelmezhetőek sem ígéretként, sem garanciaként. A Aural+ LLC nem tehető felelőssé semmilyen, a termékei rendeltetésszerű használatából, vagy azok helytelen használatából eredő, sem az ezzel kapcsolatos közvetlen, közvetett, büntetendő, véletlen, különleges következményekkel járó veszteségért, sem egyéb kárért.