Ova Izjava o odricanju od odgovornosti izjavljuje da ne postoje specifična jamstva rezultata i rezultati svake osobe mogu biti drugačiji! Informacije koje su sadržane na ovoj stranici se ne mogu interpretirati kao obećanje ili jamstvo. Aural+ LLC ne odgovara za bilo kakve direktne, indirektne, namjerne, slučajne, posebne posljedice koje uzrokuju bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi ili je u svezi sa uporabom ili zlouporabom njihovih proizvoda.