Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να δηλώσουμε πως δεν υπάρχει εγγύηση για συγκεκριμένα αποτελέσματα και μπορεί να διαφέρουν σε κάθε άνθρωπο. Οι πληροφορίες που περιέχονται στη σελίδα δε μεταφράζονται ως υπόσχεση ή εγγύηση. Η Aural+ LLC δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ή τυχαία συνέπεια, απώλεια ή ζημιά, που μπορεί να προήλθε ή να συνδέεται με τη χρήση ή τη λανθασμένη χρήση των προϊόντων της.