Käesolev lahtiütlemine annab teada, et kindlad tulemused pole garanteeritud ja iga kasutaja tulemused võivad erineda! Sellel lehel avaldatud teavet ei saa tõlgendada lubaduse või garantiina. Aural+ LLC ei vastuta ühegi otsese, kaudse, tahtliku või tahtmatu kaotuse või kahju eest, mis tuleneb selle toodete kasutamisest või väärkasutamisest.