Toto prohlášení uvádí, že neexistuje žádná záruka konkrétních výsledků a výsledky každé